Most Viewed

Categories

OJQ Qendra Rajonale për Art, Kulturë dhe Media – ELITA PLUS

Në organizim të OJQ Qendra Rajonale për Art, Kulturë dhe Media – ELITA PLUS më datën 28 mars në Pallatin Venecia në Kala do të organizohet konferenca “Përfaqësimi i pakicës shqiptare në organet e administratës – gjendja aktuale dhe sfidat” me pjesëmarrjen zyrtarëve të institucioneve shtetërore dhe atyre lokale, përfaqësuesit Këshillit Kombëtar dhe OJQ-ve. I ftuar në punimet e Konferencës do të jetë Dushan Janjiq, drejtor i Qendrës për Marrëdhënie Etnike me seli në Beograd. Pjesëmarrësit me fakte dhe argumente do të hedhin dritë në temën bosht të Konferencës.
Ky aktivitet mbështetet nga Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave
***
NVO Regionalni centar za umjetnost, kulturu i medije – ELITA PLUS, 28 marta 2018. godine, u hotelu Palata Venezia, Stari grad – Ulcinj, organizuje konferenciju “Zastupljenost albanske nacionalne manjine u organima uprave – trenutno stanje i izazovi”. Jedan od učesnika konferencije biće i profesor Dušan Janjić, direktor Centra za etničke odnose iz Beograda. Predstavnici lokalnih i državnih vlasti, Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori i nevladinih organizacija učesvovaće na panelima na gore pomenutoj temi.
Konferenciju podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Forgot Password