Most Viewed

Categories

Gra të shquara shqiptare në Mal të Zi

Emisioni i dhjetë  i ciklit *Femra të shquara shqiptare në Mal të Zi*.
***Folëm me aktivisten, Drita Llolla. Emisionin mund ta ndiqini sonte me 14 mars ora 20:00. Ritransmetim 15 mars ora 12:00. Frekuenca 93.9 Fm dhe online direkt në linkun më poshtë…
Link 👇
http://radioelita.moj-radio.stream

Forgot Password