Most Viewed

Categories

Nga data 20 qershor në Ulqin fillon parkimi publik me pagesë

Udhëzime për përdorimin e biletës së parkimit.Në Radio Elita flet drejtori i ndërmarrjes “Shërbimi i Parkimit Publik” Aleksandër Aco Jacoviq.
Çmimi në zonën e kuqe do të jetë 60 cent ora ndërsa në zonën e verdhë (rrugët anësore) 40 cent ora.
1.Shfrytëzuesi është i obliguar që në biletë të nënvizojë ose të rrumbullakos ditën, muajin dhe vitin kur shfrytëzon hapësirën e parkimit, orën dhe minutën kur ka filluar ai.
2 Shfrytëzuesi është i obliguar që biletën ta vendosë në xhamin e automjetit me pamje nga jashtë .
3.Bileta e parkimit shfrytëzohet vetëm një herë.
4.Mosvendosja e biletës në automjet ose shfrytëzimi jo i rregullt i saj sanksionohet në përputhje me vendimin e parkimeve publike dhe garazheve të Komunës së Ulqinit.
5.SHPK ”Shërbimi i parkimit Ulqin” nuk ka obligim të ruaj automjetet e parkuara dhe nuk mbanë përgjegjësi për dëmtimet e tyre eventuale.
6. Falsifikimi dënohet me ligj

Forgot Password