Most Viewed

Categories

Në Durrës u prezantuan vlerat krijuese të Ulqinit

Në Durrës u prezantuan vlerat krijuese të Bashkimit të Krijuesve shqiptare në Mal të ZI. Në mikrofonin tonë foli dr. Gani Karamanaga kryetar i Bashkimit të Krijuesve shqiptarë. Ky aktivitet u organizua falë mbështetjes nga Këshilli Kombëtarë i shqiptarëve në Mal të Zi.

PROGRAMI
1-Hapja e aktivitetit promovues nga Kryetari i Klubit të Shkrimtarëve
dhe Artistëve Durrës-Nikolla Spathari
2-Përshëndet pjesëmarrësit kryetari i Këshillit Kombëtar në Mal të Z
i-Faik Nika.
3- Nail Draga “Etnia dhe hapësira” -Meçan Hoxha.
4- Zuvdi Hoxhiq Berisha “Të gjithë njerëzit e mi”
5- Asllan Bisha “Në Safari” -Vladimir Muça.
6- Fragmente nga romani “Shtigjet e fatit” të Edita Nimanbegu-Agim Bajrami.
7- Gani Karamanaga”Në derë të oborrit”-Naim Kërçuku.
8- Hajro Ulqinaku “Kapidan Xhela”- Rifat Plaku
9- Bashkimi i Krijuesve në Mal të Zi- Gani Karamanaga
10-Përshëndje – Zihni Beqirit, kryetar I Shoqatës “Ulqini” Durrës.

Forgot Password