Most Viewed

Categories

Udhëtoni të sigurt- Saobraćajte sigurno

Udhëtoni të sigurt”- emisioni i katërt

Në kuadër të ciklit të emisioneve “ Udhëtoni të sigurt” sot e mërkurë 21.gusht në ora 18.05 ndiqni emisionin me Milanko Damjanoviq profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Mal të ZI . Ai në mikrofonin tonë flet për përdorimin e makinave elektrike, trendet botërore të përdorimit dhe përparësitë që kanë këto makina në përdorim dhe ruajtjen e ambientit jetësorë.

“Saobraćajte sigurno“ – četvrta emisija
U okviru ciklusa emisija “Saobraćajte sigurno“, danas 21 agusta u 18:05 pratite emisiju sa Milankom Damjanovićem, profesorom Mašinskog fakulteta u Podgorici. On je govorio o korišćenju električnih vozila, svjetskim trendovima u ovoj oblasti i prednostima koje one imaju kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Forgot Password