Most Viewed

Categories

Përurimi i librit “Mulliri i erës”

Qendra për kulturë– Biblioteka Ulqin
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në MZ
Fondi për Mbrojtjen dhe Realizimin e të Drejtave të Pakicave në MZ
Organizojnë përurimin e librit të 10 jubilar në gjuhën shqipe dhe
9 në gjuhën malazeze -Roman
Autor
Gani Karamanga

Bibliotekë
E premte,31 janar 2020
Ora 19

Forgot Password