Most Viewed

Categories

Kryetari i Tuzit Nik Gjeloshaj – apel qytetareve!

VËREJTJE!
Ju lutemi që detyrimisht të qendroni brenda në shtepi dhe në asnjë mënyrë të mos qendroni në oborret tuaja. Kjo është masë decide për të gjithë ne, ndërsa ndaj shkelësve të këtij ligji, do të arrstohen si dhe do të ngrihen aktpadi penale.
NUK DUHET TË DALIM JASHTË, NE JEMI ATY PËR TË GJITHA NEVOJAT TUAJA!

PAŽNJA!
Molim vas da obavezno ostanete u vašim domovima i nikako da ne izlazite u dvorištima. To je striktna mjera za sve nas, a prema onima koji budu uhvaćeni od strane organa reda da krše ovaj zakon, biće krivično gonjeni i privođeni.

Forgot Password