Most Viewed

Categories

Apel!

Qytetarë të nderuar!

Zbatoni me përpikmëri masat e ndërmarra nga Instituti i Shëndetit Publik.
-Respektoni udhëzimet për qëndrim në shtëpi, kushtojini kujdes mbajtjes së higjienës, dezinfektimit dhe mbajtjes së pastërtisë në ambientet e shtëpisë dhe në zyra.
-Mos dilni nga shtëpia, vetëm në raste urgjente.
-Të bëjmë të pamundurën që sa më parë të tejkalojmë këtë situatë
#InstitutiIShëndetitPublik
#Covid-19
#QëndronNëShtëpi

Forgot Password