Most Viewed

Categories

Emisioni ” Zëra dhe Gjurmë” – sot e enjte 30.07.2020

Në emisionin e sotëm Zëra dhe Gjurmë folëm me prof. Ismet Kramanaga që shkallërisht po hyn dhe po rangohet në krijuesit e mirëfilltë të nën qiellit të Ulqinit, për të cilin palodhshëm hulumton, shkruan dhe paraqitet sa në javoret që botohen në suaza të Malit të Zi, aq sa edhe në prezantimet e shumë numërta në mediat vendore dhe ndërkombëtare, për kulturën e rrallë dhe shumë të pasur të Kalasë dhe qytetit të Ulqinit, duke mbrojtur çdo gur nga harresa dhe shkatërrimi. Ndiqni emisionin e plotë, sot në me 30.07.2020 në ora 18;05 në Radio Elita – 93.9 FM si dhe në internet.
Ritransmetim të premten me 31.07.2020 në ora 12:05

Forgot Password