Most Viewed

Categories

Bajrami në Azerbajxhan: sfidat dhe zgjidhjet inovative gjatë pandemisë

Megjithëse Azerbajxhani është kryesisht popullor si një vend prodhues i naftës dhe gazit në botë, në dekadat e fundit gjithashtu vërehet një rritje e lartë në sektorin bujqësor dhe turistik. Përveç zhvillimit bujqësor në prodhim dhe eksport, vërehet një prirje në rritje e risive të aplikuara për sektorin. Aplikimi i teknologjive të reja i lejon vendit të rrisë prodhimin dhe eksportin e përgjithshëm të produkteve bujqësore. Si rezultat, Azerbajxhani tani eksporton jo vetëm në vendet e CIS, por edhe në rajonin e BE dhe GCC.
Duke folur për risitë, Sistemi Elektronik i Informacionit për Bujqësinë (EAIS) është një nga platformat më të mira inovative për pajisjen e fermerëve me shërbimet e nevojshme bujqësore i cili zhvillohet në një periudhë të kufizuar kohore nga Ministria e Bujqësisë e Republikës së Azerbajxhanit dhe ai është akoma në zhvillim .
Azerbajxhani, si pjesë e bashkësisë globale, është ndikuar negativisht nga kriza e vazhdueshme shëndetësore. Nëse nuk merren masa të nevojshme parandaluese, pandemia mund të ketë një ndikim të gjerë dhe afatgjatë në industrinë e bujqësisë. Për të parandaluar ndikimin negativ të shpërthimit Qeveria e Azerbajxhanit ka ndërmarrë masat e nevojshme që nga fillimi.
Tani, në periudhën e festës së sakrificës (Bajrami-Al-Adha) që festohet në botën muslimane, është veçanërisht e rëndësishme të kontrollohet mbledhja e njerëzve për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Në lidhje me sfidat e vendosura nga kufizimet e periudhës së karantinës, Ministria e Bujqësisë ka hapur një faqe në internet për shitjet e deshve që të sakrifikohen për herë të parë si një zgjidhje inovative për të parandaluar mbipopullimin në pikat e shitjes. Uebsajti (www.qurbanliq.kendden.az) u lejon njerëzve që lehtë të porosisin desh për flijime duke treguar kohën dhe pikën e shitjes së zgjedhjes së tyre. Sipas porosisë së tyre deshte do të sakrifikohen në përputhje me të gjitha rregullat islamike në emër të tyre. Ata mund të marrin deshte e tyre të flijuar shumë shpejt në kohën dhe vendin e treguar. Uebsajti ka për qëllim kryesisht për përdorim lokal, prandaj paraqitet vetëm në Azerbajxhan.
Për të parandaluar më tej përhapjen e koronavirusit, në përputhje me të gjitha kërkesat për kushte sanitare dhe epidemiologjike dhe higjienike do të kontrollohen thertoret. Kjo iniciativë do të ndihmojë në parandalimin e mbipopullimit dhe radhët e gjata përpara pikave të shitjes.

Forgot Password