Most Viewed

Categories

Emisioni” Zëra dhe Gjurmë” sot e enjte 15.tetor 2020

Në emisionin e sotëm “Zëra dhe Gjurmë” sjellim intervistën me Robert Jankoviq, autorin e filmit dokumentarë “ Ulqini ndër shekuj”. Grupi nismëtar i këtij projekti me vlerë ndalet tek trashëgimia kulturore e qytetit tonë që është një pasuri me asete të veçanta dhe me synim mbrojtjen dhe promovimin e diversitetit tonë kulturor, vlerë kjo shumë e rëndësishme për afrimin e komuniteteve. Bashkëbiseduesi ynë thotë se trashëgimia kulturore e krijuar ndër shekuj e në vijimsi nga paraardhësit tanë është ruajtur dhe mbrojtur duke u përcjell brez pas brezi. Këtë ne duhet ta ruajmë dhe t’ia përcjellim gjeneratave të reja.

Forgot Password