Most Viewed

Categories

Emisioni ” Zëra dhe Gjurmë” – intervistë me drejtoreshën e bibliotekës Ardita Rama

Emisioni i sotëm “Zëra dhe Gjurmë” i dedikohet bibliotekës së Ulqinit. Drejtoresha e këtij institucioni Ardita Rama thotë se biblioteka qëllim kryesor ka mbledhjen dhe ruajtjen e trashëgimisë intelektuale dhe se koleksionet që biblioteka ka në pronësi janë një thesar i çmuar i trashëgimisë kombëtare, rajonale dhe botërore. Edhe pse biblioteka e Ulqinit zë një vend të rëndësishëm , ajo ka nevojë për modernizim, digjitalizim të skedarëve dhe intervenime të tjera.

Forgot Password