Most Viewed

Categories

Iftare në restoranin “Stara Čaršija” në Tivar

Mirisi Staročaršijskih Iftara…

Ramazanski Meni 18 Eur.
djeca do 15 godina -50%
Ramazanski light meni 15 Eur
djeca do 15 godina – 50%
Premium Steak Meni 30 Eur

Rezervacije na telefon: 068-888-864
068-888-863
e-mail: infostaracarsija@b2bar.me

***************

Shijoni aromat e iftareve në restoranin “Stara Čaršija” në Tivar. Meny e begatshme me cmime të pranueshme….

Menyja e Ramazanit 18 eur. për pesonn – fëmijët deri në 12 vjeç 50% zbritje
Menyja e lehtë e Ramazanit 15 eur. për person -fëmijët deri në 12 vjeç 50% zbritje

Premium Steak meny – 30 eur.
Për rezervime kontaktoni në: 068-888-864, 068-888-863
ose në e-mail: infostaracarsija@b2bar.me

Forgot Password