Most Viewed

Categories

Nikolle Berishaj ne emisionin – Trashegimia kulturore – vlere e nje kombi

Trashegimia kulturore paraqet vleren unike dhe te pakufishme kulturore te nje populli, sepse e krijuar nder gjenerata drejtperdrejt reflekton ne shoqerine por edhe ne arsim, kulture dhe ne zhvillimin e civilizimit ne periudha te ndryshme te historise. Per perkthyesin e njohur nga Tuzi Nikolle Berishaj trashegimia jone kulturore eshte deshmi elokuente e nje te shkuare qe ka prodhuar kaq shume histori. Per vlerat e shumta historike, artistike, arkitekturore, kjo trashegimi eshte njeherazi burim shume i pasur per zhvillimin kulturor. Nikoll Berishaj gjate intervistes nenvizoi qe duhet ruajtur dhe avancuar kete trashegimi te krijuar nder shekuj nga populli yne.
Ndiqni intersiten sot ne valet e radio Elites ne FM 93.9 si dhe ne internet.

Forgot Password