Most Viewed

Categories

Omer Bajraktari e mori detyrën e kryetarit të Komunës së Ulqinit

Në Komunën e Ulqinit ,  u realizua ceremonia e pranim-dorëzimit të funksionit të kryetarit të Komunës së Ulqinit  nga Aleksandar Daboviq  drejtë kryetarit të ri Omer Bajraktari.

Daboviq  e priti Bajraktarin  dhe dorështrënguar u përshëndetën. Kryetarit të ri i dëshiroj sukses në punën e tij  duke nënvizuar se  udhëheqja e një qyteti është sfidë e madhe dhe se kjo sfidë do të mund të punoj me sukses për qytetarët.

Kryetari i ri i Ulqinit  Omer Bajraktari duke u falenderuar  për pritjen  tha se  do të  angazhohemi maksimalisht për rikthimin e  shpresave për jetë të dinjitetshme në  Ulqin  – qytetin e historisë, kulturës, dijes dhe traditës .

Ai  filloi kontaktet me strukturat udhëheqëse nëpër  Sekretariate me qëllim që të njihet mëpërsëafrmi  me  gjendjen aktuale në to dhe  të propozojë masa të duhura aty ku duhet.

Forgot Password