Most Viewed

Categories

Komuna e Ulqinit jep bursa per studentet e dalluar

Këtê vit për herë të parë studentet e dalluar me mesatare më të lartë se 9.0 do të marrin bursë e cila ka vlerën 120.00 eur në muaj duke e marrë parasysh që vitin e kaluar ajo ishte 67.00 eur. Studentat e dalluar të cilët do të marrin bursën janë:

👉🏻 RAJMOND GJONAJ, MARIJA MARĐONOVIĆ, SAMIRA PEREZIĆ, ALEKSANDRA LEKOVIĆ, ĐOVANA MAKOVIĆ, SADEDIN NIKA, JEHONA KOLENOVIĆ, VEDIHA GJONOVIQ, JETON OSMANI, MEVLIDA SLOVIĆ, ARBESA MOLLABEQIROVIQ, ARLINDA OSMANOVIQ, KATARINA PEJOVIĆ, GAVRILO JOVANOVIĆ, DANIJEL KARAĐINOVIĆ, LIAMRA KATANA, SELMA MUJIĆ, DŽENANA NIMANBEGOVIĆ, NITA BAJRAKTARI, BLERONA PERAZIĆ, ILIRE DODA, ARIJON OSMANOVIĆ, EMA MILLA, AJDINA METANOVIĆ, QAZIM MARSHIQ, EDONA LIKA, LEDJANA LUKOVIQ, SARANDA PELINGU, AZEMINA HASANAGIĆ, FLUTRA MURATOVIĆ, MILICA BOGIĆEVIĆ, GENTI LULA, IGOR POPOVIĆ, FLAKA AVDIU, EDONA ČAPRIĆ, VALBONA CANOVIĆ, ELSAIDA IBRAHIMI, ARDITA REXHA, DAFINA CEKA, MARISA IBRAHIMI, ANASTASIJA NIKOLIĆ, VEDAT ZENELI, ARBANA HOLLI.

✅ Rritja e shumës së bursave pa dyshim që është rezultat i një buxheti të planifikuar mirë si dhe realizimi i tyre në kohë është motivim për studentet tanë që të arrisin rezultate sa më të larta dhe tregon që një ndër prioritetet kryesore të pushtetit lokal janë studentët tanë gjegjësisht e ardhmja e jonë.

 

Forgot Password