Most Viewed

Categories

Zaštita i promocija prava Romske i Egipćanske populacije u Crnoj Gori

Gost u današnjoj emisiji je Rifat Ramćilovoć pomoćnik direktora osnovne Škole Marsal Tito.

Ramćilović je u razgovoru sa nama  naveo da u ovoj školi pohađaju nastavu 73 pripadnika RE populacije od 1400 učenika koliko broji ova škola. Međutim kako je on naveo, smatramo da je taj broj mnogo veći jer mnogi od njih pribegavaju nacionalnom izjašnjavanju. Trudimo se da im olakšamo obrazovanje i integraciju na razne načine. U saradnji sa Opštinom Ulcinj, obezbjedili smo im besplatan prevoz do škole. Takođe na početku školske godine svi učenici iz ove zajednice dobijaju besplatan školski pribor, a pribor je obezbjeđen donacijama Opštine Ulcinj i NVO Građanska Alijansa Crne Gore. Pomažemo im prilikom  organizovanja đačkih ekskurzija tako da jedno ili dva besplatna mjesta dobijaju pripadnici RE populacije kako bi i oni mogli da učestvuju u ovim važnim obraznovnim i socijalnim aktivnostima. Želim da pohvalim naveo je Ramćilović, pomoć i saradnju saradnika u školi Maršal Tito, Enesa Ukovića u socijalnoj inkluziji, koji pomaže u komunikaciji sa roditelejima ovih učenika koji neredovno pohađaju nastavu. Imamo uspostavljenu saradnju i sa Romskim Savjetom pri Ministarastvu Ljudskih i manjiniskih prava i raznim nevladinim organizacijama. Ova saradnja nam omogućava da bolje razumijemo potrebe RE zajednice i da zajedno radimo na unapređenju nihovog položaja. Da bude integracija a ne segregacija. Želim da istaknem i primjer Sokolja Beganaja koji radi u Ministrastvu za ljudska i Manjisnka prava, koji se kontinuirano bori za poboljšanje statusa učenika RE populacije na nivou Crne Gore.

 

Ovaj projekat je podržan od Ministrastva za Ljudska i manjinska prava Crne Gore

Forgot Password