Most Viewed

Categories

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze

Biseduam me  Linda Kurt psikoloke klinike pranë shtëpisë së shëndetit në Ulqin.

Linda Kurt  në mikrofonin tonë jep një pasqyrë të vizitave që bejnë pjestarët e këtij komuniteti prane këtij reparti por  flet edhe  për problemet me të cilat ballafaqohen. Sipas saj vëmendje e veçantë i duhet kushtuar papunësisë së femrave rome sepse kuadri në këtë drejtim është shqetësues. Mungesa e mundësive të punës ,organizimi patriarkal i familjeve rome, menaxhimii brendshëm i shtëpisë dhe fëmijët e lindur nga femra minorene, martesat në një moshë të vogël dhe të gjitha këto të shoqëruara nga një mungesë e theksuar arsimimi e bëjnë të pamundur integrimin e grave rome në botën e punës.

Forgot Password