Most Viewed

Categories

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze

Drejtoresha  e Qendres per  Pune Sociale ne Ulqin, Marina Kastrati, duke folur ne emisionin Mbrojtja  dhe promovimi i të drejtave të pakicës rome dhe egjiptiane në shoqërinë malazeze tha se Qendra për punë sociale,  punon intensivisht  në  përmiresimin e  mirëqenijes  sociale  dhe ekonomike të komunitetit rom dhe egjiptian. Ajo theksoi  se instituicioni qe drejton  prej kohësh ka fokusuar aktivitetin e vet në disa  komponente kryesore, siç është përkujdesja sociale, ndihma në edukimin e fëmijeve të këtij komuniteti, asistena sociale, angazhimi për  përmiresimin e jetesës, kompensimet  e fëmijeve dhe të moshuarve etj.  Bashkëbisedusja jonë nenvizon se bashkepunimi  i frytshëm me institucionet e tjera  është parakusht  për përmirësimin e  të gjitha  problemeve të lartëpermendura  dhe se Qendra  angazhohet  që ky bashkepunim  të jetë në nivelin e duhur.

Forgot Password