Most Viewed

Categories

Mbrojtja dhe realizimimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në sistemin malazez

Vazhdojmë me ciklin e emsioneve të projektit “Mbrojtja dhe realizimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në sistemin malazez”. Sot ndalemi dhe flasim për përkujdesjen sociale për fëmijët e këtij komuniteti me aftësi të kufizuara. Realizuam intervistë me Jetmira  Tahiri  fizioterapiste prane Qendrës Sirena. Folëm po ashtu edhe lidhur me atë se sa janë ofruar ndihmat e kësaj qendre për këtë komunitet dhe a ka fëmijë nga pakica rome dhe egjiptiane që shfrytëzojnë shërbimet e kësaj qendre.

 

Forgot Password