Most Viewed

Categories

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze

 

Sot i ftuari  ynë  është  Suad  Bejta,  njëri nga ndermjetësuesit  e trajnuar nga ana e  shoqates gjermane Help,  në mbrojtje te komunitetit rom dhe egjiptian.

Bejta, në mikrofonin tonë  flet per  ndërmjetësimin që ai ka bërë në institucione të ndryshme siç janë ato shëndetësore,  sociale dhe enti për punësim, kur  jane në pyetje  përfaqesues të komunitetit rom dhe egjiptian. Ai lavdëron punën e  shtëpise së shëndetit, veçmas nderhyrjet e herëpashershme që  bën drejtoresha Sadije Hollaj për ti dalë në ndihmë këtij komuniteti që shpesh nuk ka dhe dokumentacionin përkates. Po ashtu ai vlerëson dhe  punen e institucioneve të tjera  dhe thekson që organizata Help është e gatshme që të mbeshtesë me bursa të rinjtë dhe të rejat  nga ky komunitet që dëshirojnë të  vazhdojnë studimet. Me këtë rarst ai edhe njëhere fton të rinjtë rom që të angazhohen dhe të  vazhdojnë studimet.

Forgot Password