Most Viewed

Categories

Priručnik za medijsku i digitalnu pismenost na romskom jeziku

Nakon verzije na crnogorskom, albanskom i engleskom jeziku, Agencija za elektronske medije Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori objavili su priručnik i na romskom jeziku. Priručnik pruža sveobuhvatne smjernice za razvoj medijske i digitalne pismenosti, sigurnu upotrebu interneta, savjete za odnos prema medijskim sadržajima, te podršku za roditelje, staratelje i odgajatelje u edukaciji djece o digitalnim tehnologijama. Značaj medijske pismenosti ponajprije se ogleda u uticaju medija na glavne demokratske procese. Za demokratsko učešće građana potrebne su vještine kritičkog misljenja i samoizražavanja. Današnji mediji utiču na oblikovanje  mišljenja, uvjerenja i stajališta. Bez obzira na razlike u stepenu uticaja medija, svi istraživači se slažu da mediji utiču na društvo. Shavanjem tih uticaja medijska pismenost nas sprečava da postanemo zavisni od medija.

Objavljivanje priručnika na romskom jeziku je doprinos smanjenju jaza koji postoji između ove zajednice i ostatka društva, koji omogućava ravnopravniji pristup informacijama i digitalnim resursima. Na taj način, može se pomoći i snaženju njihovog kulturnog identiteta i samostalnosti, te omogućiti jednak pristup obrazovanju i kasnijem zapošlajvanju.

Ključni savjeti priručnika dostupni su na društvenim mrežama Agencije za elektronske medije (AEM) i medijska pismenost Crna Gora, a kompletan priručnik na crnogorskom , albanskom, romskom i engleskom jeziku dostupan je na www.aem.org i www.medijskapismenost.me

Forgot Password