Most Viewed

Categories

Zaštita i promocija prava roma i egipćana u crnogorskom sistemu

Ne temu Zaštita I promocija prava roma I egipćana u crnogorskom sistemu, razgovarali smo sa Fanom  Delija Izvršnom koordinatorkom  Centra za romske incijative iz Nikšića.  Fana Delija je završila  Filozofski fakultet u Nikšiću i sa najvećom ocjenom stekla zvanje diplomiranog pedagoga. Izvršna koordinatorka u Centru za romske incijative je od osnivanja (2004. godine), i za organizaciju je realizovala više od 70 projekata iz oblasti nasilja u porodici, obrazovanja romske i egipćanske zajednice, negativnih aspekata zajednice, dječjih ugovorenih brakova. U toku njenog profesionalnog rada kao izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative dodjeljene su  joj četiri prestižne međunarodne nagrade za lični doprinos integraciji svojih sunarodnika. Nagrade: Ana Lind nagrada (2012. godine); priznanje Ambasade SAD u Podgorici za građanski aktivizam za 2013. godinu; „Integracija Roma“ – nagrada Evropske Komisije (2014. godine);  nagrada Evropske komisije „Neznane heroine” za integraciju romske i egipćanske zajednice (mart 2019. godine).  Tema današnje emisije sa Fanom Delija su dječiji ugovoreni brakovi romske I egipćanske populacije i način suzbijanja ove pojave.

Forgot Password