Most Viewed

Categories

Rreth nesh

Doo Gresa Trade – Radio Elita

Bul. Skenderbeg bb

85360 Ulcinj

Pib: 02353644 Žiro Račun 510-4196-62

Tel/ 030-401-168, 069-948-858

E mail: verakatana1@gmail.com

Osnivač: Doo Gresa Trade

Radio Elita

Vera Katana -100% vlasnik

Vera Katana

Impresium
Identifikacioni znak elektronskog medija** Doo Gresa Trade 
Broj odobrenja za emitovanje: O-R-K-15
Naziv pružaoca AVM Usluge (emiter): Radio Elita 
Ovlašćeno/a lice/a emitera: Vera Katana 
Ime glavnog urednika medija: Zejnel Katana 
Elektronska pošta emitera: verakatana1@gmail.com
Internet stranica emitera: https://elitaradio.me/
Sjedište/prebivalište emitera: Ulcinj 
PIB emitera: 2353644

Forgot Password